Wat is supervisie?

Supervisie is een leertraject waarin mensen, die beroepsmatig met mensen werken, leren om hun eigen stijl van werken te verbeteren en te actualiseren. Om goed te zijn in hun werk is het van belang dat ze weten wat ze doen en waarom. Dit houdt in dat ze zicht moeten hebben op welke situaties hen problemen opleveren, waar dit mee te maken kan hebben, hoe ze hiermee omgaan en welke alternatieven er zijn.
Als supervisor geef ik leiding aan een supervisietraject. Het is niet mijn taak om oplossingen aan te dragen, maar ik probeer het door de supervisant ingebrachte probleem zo te verhelderen dat de supervisant zelf mogelijkheden ziet om de situatie te hanteren of te veranderen. Alles wat uiteindelijk door mij gedaan wordt heeft één doel: het leerproces van de supervisant. Daarom is binnen supervisie het formuleren van leerdoelen een belangrijk onderdeel van èlk leerproces. Leerdoelen en werkervaringen dienen voortdurend in het proces van leren op elkaar betrokken te worden.    

Directe koppeling
Zonder die werkpraktijk is supervisieleren niet mogelijk, want in het dagelijks werk moet de supervisant de ervaringen opdoen waarvan hij of zij kan leren. Dit brengt met zich mee dat supervisie een didactische methode is waarin een directe koppeling van de supervisiesituatie aan de werksituatie van de supervisant een structureel gegeven is. Deze koppeling is er omdat de supervisant in beide situaties participeert. De meest voorkomende supervisievorm die ik gebruik, is het gesprek. De leerstijl van de supervisant geeft in mijn praktijk altijd de doorslag als het gaat om de keuze van een bepaalde werkvorm.  

Het traject
Voor het verloop van het traject volg ik de richtlijnen van de Landelijke Vereniging voor Supervisie en Coaching: Tien bijeenkomsten van een uur met tussenpozen van twee à drie weken. In triades of groepssupervisie duren de sessies 2 tot 2,5 uur. Ook deze sessies vinden plaats één keer per veertien dagen. In de eerste ontmoeting staat het kennismaken centraal. We maken afspraken en deze worden in een contract verwerkt en in de 2e sessie ondertekend. Aan het einde van de derde sessie is er de klikevaluatie. Dan ligt de vraag op tafel: Zetten we het traject voort of ronden we het voortijdig af? Wanneer de uitkomst positief is, gaan we de gesprekken voortzetten tot 10 sessies. Indien gewenst kunnen we verdergaan tot 12 gesprekken. Tijdens de 5e en de laatste sessie staan respectievelijk de middenevaluatie en de eindevaluatie centraal. 

Meer informatie
Wil je meer weten over de mogelijkheden voor intervisie? Neem contact dan contact op via het contactformulier onderaan deze pagina.
Wat vond ik het fijn om een supervisie traject te volgen!  Het gaf mij de gelegenheid om te ontdekken wat er met mij gebeurde op het werk, met name de momenten waarop het niet zo lekker liep. Ik kon zelf aangeven wat ik wilde bespreken. Op verschillende manieren gingen we daar tijdens supervisie mee aan de slag, in gesprek, maar bijvoorbeeld ook met behulp van een groot vel papier waar ik letterlijk in kaart kon brengen waar ik tegen aanliep. Zo kon ik patronen herkennen in mijn manier van reageren, gevoel herkennen en dat combineren tot adequaat handelen. Paul bezit te gave om in alle rust vragen te stellen die mij aan het denken zetten, soms heel confronterend, maar altijd gerelateerd aan het proces dat ik doormaakte, gericht op de doelen die ik geformuleerd had. En dat was precies waarom ik supervisie wilde, ik heb weer zelfvertrouwen teruggekregen en functioneer daardoor weer beter.
Heb je vragen?
Neem contact op!
Stuur mij een bericht
Contactinformatie
Voor al je vragen rondom coaching, intervisie en supervisie kan je me een bericht sturen of bellen.
06 30 76 10 74
info@paulcoacht.nl
© 2018 PaulCoacht
Works with AZEXO page builder
© All rights reserved. Theme by AZEXO